سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اوکراین
EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN IN UKRAINE
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН В УКРАЇНІ
(044) 249 66 63
afembkiev@yahoo.com
 • اشتراک مقام سفارت درمحفل روز استقلال کشور
  اشتراک مقام سفارت درمحفل روز استقلال کشور
  Подробнее
 • تجلیل از روز ملی کشور در سفارت
  تجلیل از روز ملی کشور در سفارت
  Подробнее
 • Чрезвычайный и Полномочный Посол И.Р. Афганистан вручил верительные грамоты Президенту Республики Молдова
  Чрезвычайный и Полномочный Посол И.Р. Афганистан вручил верительные грамоты Президенту Республики Молдова
  Подробнее
 • Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан в Украине вручил верительные грамоты Е.В. г-ну Александру Лукашенко, Президенту Республики Беларусь
  Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан в Украине вручил верительные грамоты Е.В. г-ну Александру Лукашенко, Президенту Республики Беларусь
  Подробнее
 • Состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Гурьянова с Послом Афганистана
  Состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Гурьянова с Послом Афганистана

  18 мая 2015 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов провел встречу с Послом Афганистана в Украине и Беларуси (по совместительству) Мохаммадом Акбаром Мохаммади.

  Подробнее